Reálná Sebeobrana / Real self-defence

Zvýšit sebevědomí nebo jak předejít konfliktním situacím

Reálná Sebeobrana / Real self-defence

„Násilí je přirozeností člověka, stejně tak, jako je boj o zachování života vrozeným pudem všeho živého“

Pojem sebeobrany je starý jako lidstvo samo. Lidé od pradávna používali různá obranné techniky proti agresí a napadení ve všech projevech, a to jak v osobním tak i v pracovním životě. Jenže s vývojem úrovně inteligence lidstva pojem sebeobrany ztratil svou původní významnost v naším každodenním životě. Běžný současný člověk neví jak reagovat na ohrožení nebo nebezpečí možného násilí. Pochopitelně s tím má někdy slušný člověk problém. Takové jsou okolností našeho současného světu, které nevyžadují být bojovníkem.

Zkuste si zamyslet hned teď – jak bych já reagoval (la) v takovém případě?

Právo na obranu sebe samého, své rodiny a majetku je jedním ze základních morálních práv každého jedince.

Naše mentální příprava v sebeobraně by měla začít od znalosti toho, co je konflikt, stres a jak reagujeme na ohrožení.

Uvědomte si – nejlepší sebeobranou je předejití konfliktu, resp. jeho taktické řešení bez použití násilí. Ano, deeskalace konfliktu patří k základním strategiím sebeobrany!

Co, když konfliktu se nepodařilo vyhnout?

Běžný občan je často přesvědčen, že to co vidí v akčních filmech, lze aplikovat i v reálné situaci. Nikoliv.  V reálném boji na ulici žádná pravidla nejsou a každý jedinec se chová v krizových situacích individuálně.

Pokud se již však v takové situaci nacházíme, je nutné využít všechny možné znalosti a dovednosti, taktické a technické postupy k tomu, abychom odvrátili vedený útok a znemožnili jeho opakování buď útěkem (technika „rychlé nohy“ :-)) či naprostým vyřazením útočníka z boje.

Jaké znalostí a dovedností získáte na lekcích sebeobrany?

Dodržováním jednotlivých technik sebeobrany je možné se reálně nebezpečné situaci vyhnout.

Většina moderních sebeobranných technik používá principy z různých tradičních bojových umění. Velký význam v bojovém umění má upevnění organizmu a jeho udržování v patřičném stavu. Proto je velká pozornost věnována fyzickým a psychofyzickým cvičením a komplexům, které otužuji tělo a ducha.

Pokud se člověk věnuje bojovému umění, bude pravděpodobně schopný se s nastalou situací vypořádat lépe. Naše reakce v konfliktní situaci je ovlivněna odolností organismu na zátěž. Tréninkem modelových situací v co nejreálnějších podmínkách se zvyšuje odolnost proti zátěži a taková osoba je schopna zachovat relativní psychickou stabilitu při řešení konfliktní situace i po ní.

Lekce jsou zaměřené na co nejjednodušší techniky, které lze zvládnout v jakémkoli věku a bez rozdílu v pohlaví. Při výcviku se tedy nezaměřujeme pouze na sebeobranné techniky, ale i na zvednutí sebevědomí jednotlivce a potlačení strachu z následků naší obrany na útočníkovi.

Na lekcích sebeobrany poznáte skutečnou realitu technik už při výuce formou modelových situací napadení - blízkost reálných situací souvisejících s ochranou vlastního života a zdraví, základní dovednosti proti běžným útokům a základy psychologie konfliktu, naučíte se psychicky obstát při vyhrožování (jak zbraní tak a složitějších formách napadení).

Takže, stručně se dá říct, že spolu se znalostmi základů sebeobrany získáte:

 

Nikdo z nás však neví, kdy bude nebezpečí vystaven a kdy bude nucen se proti tomuto bránit. Proto bychom měli brát sebeobranu jako součást našeho každodenního života a připravit se na možnost, že i my můžeme někdy čelit útoku druhé osoby či skupiny osob. Musíme se umět bránit! Protože připravený jednotlivec má daleko větší šanci ubránit svůj život a zdraví, než jednotlivec nepřipravený.

Zobrazit všechny články


Novinky od Alexe

Zobrazit všechny články

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Jste firma nebo jednotlivec? Vytvořím Vám nabídku přímo na míru!

Zavřít
SEO optimalizace