Životopis

Mým cílem je komplexní rozvoj zdraví každého klienta, aby se postupně stával silnějším jak fyzicky tak i psychicky. Věnoval jsem svůj život sportu a osobnímu rozvoji, a v rámci hierarchie tradiční Asijské školy jsem se stal Mistrem 5. danu tradiční školy Kung Fu, prezidentem Evropské asociace školy Kung Fu, šéf-instruktorem Mezinárodní federace tradičních bojových umění.


PŘÍBĚH / BIOGRAFIE

Od svých deseti let se zabývám bojovým uměním a bojem zblízka. Vojenskou službu jsem absolvoval u Elitního speciálního pluku prezidenta Ukrajiny. Od října roku 2000 do května roku 2002 jsem sloužil u Ministerstva obrany Ukrajiny, Oddělení ochrany prezidenta Ukrajiny, jako učitel přípravy speciálních jednotek pro boj zblízka. Po ukončení služby jsem se věnoval thajskému boxu, při kterém jsem si však poranil koleno a loket.

V roce 2005 jsem začal navštěvovat školu bojových umění Kung Fu Wing Chun. Roku 2009 jsem se stal trenérem tohoto bojového umění

Od roku 2010 jsem rovněž předsedou spolku Evropská asociace WING CHUN (dříve SPORT CLUB COBRA)

Na slavnostní otevření školy Kung-Fu Wing Chun v roce 2010 v Praze byli poz­váni velmistr 10.danu Igor Astašev, mistr 8.danu Igor Tokan, zástupci Velvyslanectví Ukrajiny, zástupci Velvyslanectví Ruské Federace, zástupci škol a různých organizací a zástupci médií. Informace o činnosti jsou pravidelně publikovány v časopisech Pražský telegraf, Ukrajinské Noviny, Tête-à-tête v dalších českých publikacích. Rovněž se pravidelně dvakrát ročně konají atestační semináře pod ve­dením mistrů školy Wing Chun.

 

V listopadu 2010 jsem absolvoval výc­vikový kurz ve Vietnamu pod vedením patri­archy a velmistra školy Kung-Fu Wing Chun - Chvin‘ Ngoc Ana.

V roce 2011 jsem vyjednal, že Praha bude centrem výuky bojo­vých umění Kung Fu Wing Chun pro celou Evropu, načež jsem pozval pana Chvin‘ Ngoc Ana, patriarchu a velmistra školy Kung-Fu „Wing Chun Kuen Phai“, a velmistra 10.danu Igora Astaševa do Prahy. Tato událost byla pro pražskou školu velmi významná.

Dne 9. 12. 2011 jsem absolvoval vzdělávací program “Instruktor bojových sportů” pro činnost Trenér a obdržel Osvědčení o rekvalifikaci trenérské školy. Dne 26. 9. 2012 jsem obdržel Osvědčení vedoucího instruktora Mezinárodní federace tradičních bojových umění "Wing Chun Kuen Phai".

 

Dne 13. 3. 2013 jsem na Ukrajině založil nezisk­ovou organizaci Zakarpatska Oblastna Federace “Wing Chun Kuen Phai” a byl zvolen jejím prezi­dentem. K dnešnímu dni má tato federace více než 200 studentů, působí v 7 městech v Zakar­patí a aktivně se účastní různých společenských událostí.

Od roku 2014 jsem kvůli popularizaci prak­tik Kung Fu (Čchi Kung, Zen, aplikační aspekt) v Praze začal trénovat ve fitness-klubech a sportovních halách jako “WorldClass”, “Zdravý styl”, “Uličník” a dalších, a vedl jsem cvičení s reprezentačním týmem českého plážového volejbalu Kolocová & Sluková (Kiki & Maki).

Od roku 2015 také trénuji s propagátorem a trenérem pétanque Petrem Fuksou, bývalým dlouholetým sekretářem České aso­ciace pétanque, certifikovaným trené­rem Mezinárodní federace pétanque a Mistrem republiky trojic 2015 a 2016.

V květnu roku 2015 jsem v Praze uspořádal den otevřených dveří Kung-Fu "Wing Chun Kuen Phải", na který byli pozváni novináři České televize, Sport 5, a publikován článek v časopise "Almanach", a v zakarpatských novinách "Hlas Karpat".

V témže měsíci jsem se účastnil amatérského závodu “Dračích lodí” v týmu známého fitness centra “ WorldClass “. Ten získal stříbrnou medaili. V květnu 2016 se náš tým opět zúčastnil a dokázal zvítězit.

Od roku 2016 trénuji s brankářkou českého florbalu „FbC Panthers“ Marií Topolovou.

Od února 2016 spolupracuji s Úřadem městské části Praha 5 – Slivenec na lektorském vedení kurzů Čchi Kung.

V květnu 2016 jsem organizoval a podílel se na natáčení pořadu „SHOW ROOM“ kanálu TV Óčko.

V srpnu 2017 jsem organizoval Mezinárodní seminář k příležitosti 100 letého výročí narození Mistra Nguyen Zui Chai - Ho Hai Longa. Tato významná událost byla vysílána televizním kanálem SPORT 5 – sportovní pořad „Seminář bojového umění WING CHUN“.

 V lednu 2018 jsem začal spolupracovat se ZŠ Livingston na všestranné sportovní přípravě dětí, která je orientována na rozvoj motorických a koordinačních dovedností dětí.

V únoru 2018 ve spolupráci tradiční školy KUNG FU se sdružením PÉTANQUE proběhla čtyřdenní mezinárodní stáž pod vedením Claude Raluy (prezidenta a zakladatele mezinárodního výukového centra pétanque C.I.E.P. v Burgundsku, FRANCIE) a Petra Fuksy (trenéra a propagátora pétanque v ČR). Stáže se také zúčastnili Andy (technický ředitele federace, INDONÉSIE) a jiné reprezentanty z Francie, Švýcarska, Německa, Česka, Slovenska, Ukrajiny a Ruska.

Ve stejném roce začala naší spolupráce se státní organizací Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), kde pravidelně probíhají tréninky Čchi Kung pod mým vedením. Cvičení přímo na pracovišti je funkční nástroj, který pomáhá kompenzovat celodenní sezení u počítačů a přispívá ke zlepšení mezilidských vztahů a sociální interakce mezi jednotlivci.

V dubnu 2019 jsem absolvoval vzdělávací program „Palpační anatomie; klenba chodidel a nohou“ kurzu Strukturální integrace společnosti Anatomy trains Thomase Myerse a obdržel jsem Certifikát o absolvovaní programu.

Anatomy trains (Anatomické vlaky) jsou revolucí ve fyzioterapii nové generace.

Kurz Strukturální integrace společnosti Anatomy trains je hlavním kurzem manuální práce s lidským tělem a hlavním certifikačním programem, založeným na práci/teorii Thomase Myerse.

 

V únoru 2020, stejně jako v roce 2018 a 2019, bylo cvičení ČCHI KUNG součástí programu mezinárodní stáže PÉTANQUE, která proběhla v Úněticích u Prahy.

 

 Novinky od Alexe

Zobrazit všechny články

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Jste firma nebo jednotlivec? Vytvořím Vám nabídku přímo na míru!

Zavřít
SEO optimalizace